T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Tescili Devam Edenler

 
Balıkesir İli - Edremit İlçesi - Camivasat mahallesi 17 pafta, 280 ada, 8 parselde tescilin devamına ilişkin, 18.10.2014 tarih ve 3769 sayılı Kurul Kararı
 
Balıkesir İli - Havran İlçesi - Camikebir Mahallesi, 34-23 CA pafta, 62 ada, 1 parselde tescilin devamına ilişkin, 11.12.2014 tarih ve 3918 sayılı Kurul Kararı
 
 
Bursa İli, İnegöl İlçesi, Kemalpaşa mahallesi, 17 pafta, 146 ada, 18 parselde tescilin devamına ilişkin 23.05.2014 tarih ve 3326 sayılı Kurul Kararı
 
Bursa İli, İnegöl İlçesi, Burhaniye mahallesi, 31 pafta, 223 ada, 16 parselde tescilin devamına ilişkin 31.10.2014 tarih ve 3797 sayılı Kurul Kararı
 

Bursa İli, Karacabey İlişkin, Yolağzı Mahallesi, Tümpe Tepe Höyüğünün 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin devamına ilişkin; 30.09.2016- 6152 karar.pdf