Gaziantep Kültür Varlıkları Koruma Kurulu Hakkında

·         Gaziantep  Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğünün kurulması Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşlerine dayanan adı geçen Bakanlığın24/7/2008 tarihli ve 135900 sayılı yazısı üzerine, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 18/8/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

·         Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu sorumluluk alanı içerisinde Kilis ve Kahramanmaraş ili ve ilçeleri de bulunmaktadır.Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 916 kez gösterilmiştir.