Ankara İli, Altındağ İlçesi, Aydıncık Mahallesine ait yapılması düşünülen imar planı kapsamında 50 nolu kadastro paftasının tescil harici alanında, 927 nolu parselin güneyinde 2863 sayılı yasa kapsamında tespiti yapılan çeşmenin tesciline ilişkin kararBu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 856 kez gösterilmiştir.