T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

2016

- Ankara İli, Sincan İlçesi, Temelli, Hisarlıkaya Mahallesi, 167 ada 3 parseldeki ‘Hisarlıkaya Mahallesi Eski Camii tesciline ilişkin,07.01.2016-2966 sayılı karar. 
- Çankırı İli, Eldivan İlçesi, Saray Köyünde tespit edilen alanın III. derece arkeoloik sit olarak tesciline ilişkin  07.01.2016-2976 sayılı karar.
 
- Çankırı İli, Çerkeş İlçesi, Hacılar Köyünde Hacılar Deresi üzerinde yer alan Hacılar Kalesinin I. Derece Arkeoloik sit olarak  tesciline ilişkin 21.01.2016-3010 sayılı karar

- Çankırı İli, Şabanözü İlçesi, Gürpınar Mahallesi, Söğütlü Mevkii 200 ada,78,79,80 parseller üzerinde tespit edilen alanın  III.Derece Arkeolojik sit olarak tescil edilmesine ilişkin 21.01.2016-3016 sayılı karar.

- Çankırı İli, Yapraklı İlçesi, Subaşı (Kır Zeyve) Köyü, Gâvur Evleri Mevkiinde tespit edilen Roma Dönemine ait üç adet mezarın I.Derece Arkeolojik sit olarak tesciline ilişkin 21.01.2016-3017 sayılı karar.
 
- Kastamonu ili, Araç ilçesi, Deretepe köyü 118 ada, 2 parseldeki Tümülüsün I.Derece Arkeolojik sit olarak tesciline ilişkin 21.01.2016-3018 sayılı karar.
 
- Kastamonu ili, Taşköprü ilçesi, Beyköyü Aşşağı Kuzu mevkinde bulunan alanın lll. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tesciline ilişkin 27.01.2016-3036 sayılı karar.
 
- Ankara İli, Mamak İlçesi, Kutludüğün Mahallesinde tespit edilen Kaya Höyüğün 1.derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine ilişkin 18.02.2016-3083 sayılı karar.
 
- Kastamonu ili, Tosya ilçesi, Büyüksekiler Köyü, Evkaya Yaylası, Kiliseciktepe Mevkii’nde tespit edilen alanın I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline ilişkin, 18.02.2016-3103 sayılı karar.
 
- Bolu İli,Göynük İlçesi, Demirhanlar Köyünde Kaçak kazı sonucunda tespit edilen alanın, 1.derece arkeolojik sit olarak tesciline ilişkin,07.04.2016-3236 sayılı karar.
 
- Çankırı İli, Orta, Sakaeli Köyü’nde, 182 ada 28 parselde bulunan 'Oluklu Pınar Çeşmesi'nin  tesciline ilişkin 07.04.2016-3244 sayılı karar.
 
- Ankara İli, Ayaş ilçesi, Ilıca Mahallesi sınırları içerisinde yer alan çamaşırhane binasının korunması gerekli kültür varlığı olarak tesciline ilişkin  03.03.2016-3131 sayılı karar.
 
- Ankara İli, Nallıhan İlçesi, Şehir Mezarlığı içerisinde yer alan Osmanlı Sadrazamlarından  İvazzade Halil Paşa mezarının tescil edilmesine ilişkin, 03.03.2016-3139 sayılı karar
 
- Çankırı İli, Çerkeş İlçesi, Dikenli Köyünde bulunan höyük, Dağçukurören Köyünde bulunan yeraltı sığınağı ile Yenidemirciler Köyünde bulunan tümülüsün I. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tesciline ilişkin, 24.03.2016-3185 sayılı karar.
 
- Çankırı İli, Merkez, Tüney Köyü, Tarihi İstiklal Yolu Güzergahı üzerindeki tarihi karakol binasının tesciline ilişkin, 24.03.2016-3189 sayılı karar.
 
- Ankara İl, Gölbaşı İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 75 ada, 111-112 ve 121292 ada, 1-12 numaralı parsellerin “III.Derece Arkeolojik Sit olarak Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” olduğuna ilişkin, 31.03.2016-3210 sayılı karar.

- Ankara İli, Nallıhan İlçesi, Şubaşı Köyü, Köyönü Mevkiinde yer alan mezarlık alanının tesciline ilişkin, 31.03.2016-3212 sayılı karar.
 
- Ankara İli, Ayaş İlçesi, Başayaş Mahallesi (Köyü), 164 ada, 2 parselde bulunan Eski Caminin tesciline ilişkin 04.05.2016-3318 sayılı karar.

- Çankırı İli, Ilgaz İlçesi, Bozatlı Köyü, Yazlık Mevkiinde Çankırı Müze Müdürlüğü uzmanları tarafından tespit edilen yapı kalıntısının tescil edilmesi isteğine ilişkin 09.06.2016-3419 sayılı karar.

- Ankara İli, Polatli İlçesi, İğciler Mahallesinde Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 26.06.1995 gün ve 4045 sayılı kararı tescil edilen Çalbayır Höyüğünün  I. ve III. derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine ilişkin 01.07.2016-3468.pdf sayılı karar.

-Kastamonu İli, Merkez, Bahadır Köyü’ nde, mülkiyeti Bahadır Köyü Tüzel Kişiliği’ne ait olan; 107 ada 1 parselde bulunan köy mezarlığındaki yirmi bir (21) adet ve 126 ada 1 parselde bulunan köy mezarlığındaki iki (2) adet Osmanlı dönemine ait toplam yirmi üç (23) adet eski mezarın; korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, mezarların koruma gruplarının bir (1), parsellerinin de koruma alanı olarak belirlenmesine ilişkin 01.07.2016-3485.pdf sayılı karar. 

- Ankara İli, Ayaş İlçesi, Cuma Mahallesi, 101 ada 29 parselde yapılmak istenen Güneş Enerji Santrali proje alanının yüzey incelemesi esnasında tespit edilen arkeolojik alanın I. derece arkeolojik sit olarak tesciline ilişkin, 25.08.2016-3560.pdf sayılı karar.

- Ankara İli, Beypazarı İlçesi,Hacıkara Mahallesi, Bağdüzönü Mevkiinde, tapunun 1724 ada, 8 parselinde yer alan, mülkiyeti Beypazarı Belediyesi’ne ait taşınmazın atıl durumda olduğu ancak
Beypazarı’ nın geleneksel konut kültürünü yaşatan örnekler arasında olması nedeniyle 2863 sayılı kanun kapsamında tescil edilmesine ilişkin, 25.08.2016-3561.pdf sayılı karar. 

- Ankara ili, Nallıhan ilçesi, Çamalan Mahallesinde kaçak kazı sonucu tespit edilen Nekropol alanının I ve III. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine ilişkin, 25.08.2016-3567.pdf sayılı karar.

- Ankara İli, Polatlı İlçesi, Sarıoba Mahallesi, Tekke Yolu Mevkiinde tespit edilen Tümülüsün  “Sarıoba Tümülüsü” adıyla I.-III. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tesciline ilişkin, 25.08.2016-3569.pdf sayılı karar. 

- Bolu ili, Merkez ilçe, Çukurören köyünde tespit edilen Tümülüsün I. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine,25.08.2016-3577.pdf sayılı karar. 

-Çankırı İli, Ilgaz İlçesi, Ulupınar Mahallesinde yer alan 79 ada 38 parselde kayıtlı Şehitler Mezarlığındaki 8 (sekiz) adet mezar taşının 2863 sayılı yasa kapsamında kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin 25.08.2016-3587.pdf sayılı karar. 

- Çankırı İli, Orta ilçesi, Elmalık Köyü, Köy tüzel kişiliğine ait 161 ada, 1 parselde kayıtlı çeşmenin 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin,25.08.2016-3588.pdf sayılı karar. 

- Kastamonu ili, Daday ilçesi, Uzbanlar Köyü, Aşağıyazı Mevkii 302 parselde kaçak kazı sonucunda tespit edilen arkeolojik alanın I. derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine ilişkin 25.08.2016-3598.pdf sayılı karar. 

- Kastamonu İli, Hanönü İlçe, Kayabaşı Köyü,128 ada, 1 parselde kayıtlı bulunan mülkiyeti Köy Tüzel Kişiliği ’ne ait olan Susuz Mahalle Camii’ nin 2863 sayılı yasa kapsamında tescil edilmesine ilişkin 25.08.2016-3599.pdf sayılı karar. 

- Ankara ili, Ayaş İlçe Merkezinde; 2863 Sayılı Kanunun 6. Maddesinde tanımlı Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlıkları arasında sayılan taşınmazların yoğunluğu ve oluşturdukları doku
bütünlüğünün “Kentsel Sit Alanı” olarak ilan edilebilecek alan özelliği taşımasından dolayı,“Ayaş Kentsel Sit Alanları ve Etkileme Geçiş Sahası” olarak belirlenmesine ilişkin 26.08.2016-3605.pdf sayılı karar. 
 
- Çankırı İli, Merkez, Aşağıyanlar Köyü ile Eldivan İlçesi, Oğlaklı Köyü sınırları arasında Derekaya Mevkiinde Çankırı Müzesi Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen Aşağıyanlar Höyüğünün 1.Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine ilişkin, 22.09.2016-3618.pdf sayılı karar. 

- Çankırı İli, Çerkeş İlçesi, Halkoğlu Köyü, Değirmenönü Mevkiinde Çankırı Müze Müdürlüğü uzmanları tarafından tespit edilen Mimari Yapı Kalıntısı Korunması Gerekli Kültür Varlığı özelliği
gösterdiğinden,  I. ve III. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine ilişkin, 22.09.2016-3623.pdf sayılı karar. 

- Kastamonu İli, Merkez İlçe, Esenler Köyü, Veziroğlu Mahallesi,166 ada,7 Parselde bulunan özel mülkiyete ait olan taşınmazın tescil edilmesine ilişkin 22.09.2016-3632.pdf sayılı karar. 

- Ankara ili, Gölbaşı İlçesi, Oyaca Mahallesi, sınırları içerisinde Azerbaycan Şah Deniz-2 sahasında çıkarılacak doğal gazın Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaştırılması için Trans Anadolu Gaz Boru Hattı Projesi kapsamında yapılan çalışmalar sırasında güzergahın 1163 ve 1164 kilometreleri arasında ortaya çıkan yerleşim yerinin Korunması Gerekli Kültür Varlığı özelliği gösterdiğinden, I. Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline ilişkin 29.09.2016-3649.pdf sayılı karar. 

- Bolu İli, Mengen İlçesi, Elemen Köyü, Köyiçi Mevkii, 1235 parselde bulunan konağın tesciline ilişkin, 29.09.2016-3657.pdf sayılı karar. 

-Bolu İli, Mudurnu İlçesi, Kovucak Köyünde yer alan mülkiyeti Köy Tüzel Kişiliği ’ne ait, tapunun 122 ada 43 parselinde kayıtlı mezarlığın bir bölümünde tespit edilen toplamda 16 adet mezar taşından 2016/2, 2016/3, 2016/5, 2016/7, 2016/8, 2016/9, 2016/10, 2016/12 envanter numaralı toplam 8 adet mezar taşının 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamında kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin 29.09.2016-3659.pdf sayılı karar. 

- Kastamonu İli, İnebolu İlçesi, 64 ada 10-11 parseller üzerinde bulunan taşınmazın 2863 sayılı kanunun ilgili maddesi kapsamında tescil edilmesine ilişkin 19.10.2016-3734.pdf sayılı karar. 

- Kastamonu İli, Tosya İlçesi, Akseki Köyü, Kayalık Mevkiinde Kastamonu Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen arkeolojik alanın ve nekropolün , Arkeolojik Sit olarak tesciline ilişkin 27.10.2016-3771.pdf sayılı karar. 

- Kastamonu İli, Tosya İlçesinde,  Çukurhan Yaylası Arkeolojik Yerleşmesinin, Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine ilişkin 27.10.2016-3772.pdf sayılı karar. 

- Ankara İli, Polatlı İlçesi, Gedikli Mahallesi, 262 ada, 28 parselde tespit edilen çeşmenin Korunması Gerekli Kültür Varlığı tescil edilmesine ilişkin, 03.11.2016-3783.pdf sayılı karar. 

-Çankırı İli, Ilgaz İlçesi, Kese Köyü, 231 ada 5 parselde yer alan köy mezarlığı içerisinde tespit edilen 3 adet mezar taşının 2863 sayılı kanunun 6. Maddesi kapsamında Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tesciline ilişkin 03.11.2016-3800.pdf sayılı karar. 

- Çankırı İli, Kızılırmak İlçesi, Saraycık Köyü, Tilkitepe Mevkiinde tespit edilen Kaletepe Arkeolojik Yerleşiminin III. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine ilişkin, 17.11.2016-3855.pdf
sayılı karar. 

- Kastamonu İli, İnebolu İlçesi, Çaykıyı Köyünde 1/ 10 000 ölçekli haritada koordinatları verilerek sınırları onaylanan alanın I ve III Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine, Taşköprü İlçesi, Alisaray Köyünde 1/ 10 000 ölçekli haritada koordinatları verilerek sınırları onaylanan alanın I. ve III.  Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine ilişkin, 17.11.2016-3869.pdf sayılı karar. 

- Kastamonu İli, Taşköprü İlçesi, Badembekdemir Köyü sınırları içerisinde tespit edilen yapının  I. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tesciline ilişkin, 17.11.2016-3871.pdf sayılı karar. 

- Kastamonu İli, Taşköprü İlçesi, Harmancık Mahallesi, Kabaderesi Mevkiinde tespit edilen tümülüsün “Kabaderesi Tümülüsü” adıyla I.-III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline ilişkin 17.11.2016-3872.pdf sayılı karar. 

- Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Dikilitaş Mahallesi sınırları içerisinde TANAP Doğalgaz boru hattı projesi kapsamında yapılan çalışmalar sırasında güzergahın 1158+290- 1158+370 kmleri arasında ortaya çıkan,Yeraltı Şehri olduğu anlaşılan alanın 1. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine ilişkin 24.11.2016-3881.pdf sayılı karar. 

- Ankara İli, Kızılcahamam ilçesi, Yıldırımdemirciler Mahallesi, Kız Kalesi Mevkiinde, Kaçak kazı sonucu ortaya çıkan ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü tarafından tespit edilen Arkeolojik Alanının, I. Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline ilişkin 24.11.2016-3882.pdf sayılı karar. 

- Kastamonu İli, Taşköprü İlçesi, Abay Köyünde, tapunun 130 ada 53 parselinde özel mülkiyette kayıtlı bulunan taşınmazın  “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” olarak tescil edilmesine ilişkin,24.11.2016-3900.pdf sayılı karar.

- Kastamonu İli, Tosya İlçesi, Karabey Köyü, Tepelik Mevkiinde Kastamonu Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen nekropol alanının sit sınırının ekli harita üzerinde kordinatları ile birlikte
gösterildiği şekilde 1. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine ilişkin,24.11.2016-3901.pdf sayılı karar. 

- Kastamonu İli, Tosya İlçesi, Yenikayı Köyü, Gaden Mevkiinde tespit edilen arkeolojik alanın 3. Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline ilişkin, 24.11.2016-3902.pdf sayılı karar. 

- Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Kırıklı Mahallesi sınırları içerisinde TANAP Doğalgaz Boru Hattı projesinin 1149.km de Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen arkeolojik alanın, III. Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine ilişkin,15.12.2016-3936.pdf sayılı karar. 

- Ankara İli, Polatlı İlçesi, Eskikarsak, Aşağı Mahalle, Sığırkıran Mevkiinde tespit edilen Höyüğün I. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine ilişkin, 15.12.2016-3938.pdf sayılı karar. 

- Çankırı İli, Eldivan ilçesi, Oğlaklı Köyü, Ballıca Mevkii, 109 ada, 345 parselde tespit edilen Mezar odasının I.Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline ilişkin, 15.12.2016-3953.pdf sayılı karar. 

- Kastamonu ili,Seydiler ilçesi, Yukarıarslanlı Yağmurlar Mahallesi Taşlariçi Mevkii’nde bulunan dikilitaşların bulunduğu alanın (Menhir), I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline ilişkin, 15.12.2016-3962.pdf sayılı karar.