2017


İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi 607 ada 103 parseldeki caminin korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin Kurulumuzun 12_01_2017 tarih ve 3345 sayılı kararı (Yayın Tarihi: 17.01.2017)

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Reşitpaşa Mahallesi, 47 pafta, 1048 ada, 2 parseldeki 13 adet eski mezar taşı ve selsebil çeşmenin korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin Kurulumuzun 02/02/2017 tarih ve 3353 sayılı kararı.(Yayın Tarihi: 13.02.2017)

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Ayazağa Mahallesi, 72982,13744,73193 ruhsat numaralı maden ocakları ÇED başvuru dosyası kapsamında görüş talep edilen proje sahası kapsamında Hamidiye Su Yollarına ait su kaynaklarını her tarafından 100 metre, isale hattının her iki tarafından 100 metre
olmak üzere korunma alanı belirlenmesine ilişkin Kurulumuzun 09/02/2017 tarih ve 3369 sayılı kararı (Yayın Tarihi: 22.02.2017)


İstanbul İli Beşiktaş İlçesi, Abbasaağa Mahallesi, 353 ada, 1,4,6,7,8 parsellerin, 353 ada, 2,3,5 parsellerde bulunan korunması gerekli kültür varlığı binaların korunma alanı olduğuna ilişkin Kurulumuzun 02/03/2017 tarih ve 3395 sayılı kararı.(Yayım Tarihi:  15.03.2017)

İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi,Kuruçeşme Mahallesi, 2 pafta, 1343 ada, 51 parseldeki binanın korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin Kurulumuzun 02/03/2017 tarih ve 3401 sayılı kararı. (Yayım Tarihi: 15.03.2017)

İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Ortaköy Mahallesi, 22 pafta, 43 ada, 2 parseldeki binanın korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin Kurulumuzun 16.03.2017 tarih ve 3422 sayılı kararı (Yayım Tarihi: 23.03.2017)

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Yeniköy Mahallesi, 65 pafta, 312 ada, 3 parselde bulunan B bloğun korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin Kurulumuzun 22/03/2017 tarih ve 3444 sayılı kararı (Yayım Tarihi: 05.04.2017)

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Zekeriyaköy Mahallesi, Sofa dersi üzerindeki tescilli köprünün korunma alanının belirlenmesine ilişkin Kurulumuzun 13/04/2017 tarih ve 3477 sayılı kararı.(Yayım Tarihi: 27.04.2017)

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, İstinye Mahallesi, 53 pafta, 366 ada, 13 parselde bulunan eski mezar taşlarının korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin Kurulumuzun 04/05/2017 tarih ve 3522 sayılı kararı (Yayım Tarihi: 15.05.2017)

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Emirgan Mahallesi, 45 pafta, 158 ada, 2-3-4 parsellerdeki Emirgan Korusunda ortaya çıkan tonozlu yapının korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin Kurulumuzun 27/04/2017 tarih ve 3501 sayılı kararı (Yayım Tarihi: 15.05.2017)

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, İstinye Mahallesi, 54-55 pafta, 1037 ada, 65 parsel ve 383 ada, 1 parselde bulunan eski mezar taşlarının korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin Kurulumuzun 18.05.2017 tarih ve 3535 sayılı kararı (Yayım Tarihi:  31.05.2017)


İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Rumelikavağı Mahallesi, 119 pafta, 846 ada, 1 parselde bulunan milton tabyası yapılarının korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ve 846 ada, 1 ve 5 parselin korunma alanı olarak belirlenmesine ilişkin Kurlumuzun 01/06/2017 tarih ve 3574 sayılı kararı (Yayım Tarihi: 15.06.2017)


Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 160 kez gösterilmiştir.