Genel Bilgiler

ANKARA 2 NUMARALI  KÜLTÜR  VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

          Kültür ve Turizm Bakanlığı taşra teşkilatında yer alan Ankara Yenileme Alanı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün  adının " Ankara 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü" olarak değiştirilmesi  25/06/2012 tarih ve 2012/3330 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kararlaştırılmıştır.
          Kurulumuz 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan yönetmelik, yönerge ve ilke kararlarına göre çalışmalarına devam etmektedir.
          Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 3225 kez gösterilmiştir.