T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Kurul Üyeleri

Başkan
Hüseyin KOÇ
(Şehir Plancısı)

Başkan Yardımcısı 
Barış HAN
(Mimar)

Üye
Yrd.Doç. Dr. Suat ÇAKIR 
(Mimar)
  
Üye
Yrd. Doç. Dr. Aslıhan YURTSEVER BEYAZIT
(Arkeolog)
 
Üye
Ömer Faruk KALAYCI
(Hukukçu)

Üye
Yrd. Doç. Dr. Fatih ELCİL
(Sanat Tarihçisi)

Üye
Mergül KOTİL
(Mimar)