T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Kurul Üyeleri

Başkan 
Cem ERİŞ
Mimar

Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Nazlı Ferah AKINCI
Mimar
 
Üyeler
Prof. Dr. Sare SAHİL
Mimar

Prof. Dr. Şevket DÖNMEZ
Arkeolog

Yrd. Doç Dr. Selman CAN
Sanat Tarihçisi

Erdal UZUNER
Şehir Plancısı

Taner DEMİR
Avukat