T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Kurul Üyeleri

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

                     KURUL ÜYELERİMİZ


Başkan :  Nadir DOĞAN – Şehir Plancısı

Başkan Yardımcısı : Doç. Dr. Deniz ÖZKUT – Mimar

Üye : Doç. Dr. İsa KIZGUT - Arkeolog

Üye : Prof. Dr. Erol ALTINSAPAN – Sanat Tarihçi

Üye : Prof. Dr. Nadi GÜNAL – Hukukçu

Üye : Güzin ÖZGÖNÜL – Arkeolog

Üye : İhsan SARI - Mimar