Tescil Kararları

İstanbul İli - Fatih İlçesi 647 Ada 31 Parselde Yer Alan Sarnıç ve 30-31 Parselde Yer Alan Sarnıçlı Hanın Tesciline İlişkin      21.10.2014     Tarih   ve       826   Sayılı Karar
İstanbul İli - Fatih İlçesi 744  Ada  115  Parseldeki Duvar Kalıntılarının Tesciline İlişkin       25.11.2014    Tarih  ve      878      Sayılı Karar


Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 3684 kez gösterilmiştir.