T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Tescil Kararları

 
 
 
Uşak İli-Merkez-Kayaağıl Köyü 3.Derece arkeolojik Sit Alanına İlişkin 25.01.2014-1538 sayılı karar
 
Uşak İli-Merkez-Güre Beldesi 1.Derece Arkeolojik Sit Alanına İlişkin 28.03.2014-1611 sayılı karar
Kütahya İli-Hisarcık İlçesi-Hasanlar beldesi 1.Derece Sit Alanına İlişkin 29.03.2014-1639 sayılı karar
 
Uşak İli-Ulubey-İnay Köyü İnay Tescilli İnay İstasyonuna İlişkin 18.04.2014-1671 sayılı karar
Uşak İli-Ulubey İlçesi-Omurca Köyü'nde Koca Çeşmenin 1.Grup Yapı Olmasına İlişikin 18.04.2014-1673 sayılı karar
 
 
Kütahya İli-Hisarcık İlçesi-Kutlubeyler Köyiçi Çamaşırlık ve Çeşmenin 2863 Sayılı Yasaya İlişkin 18.04.2014-1678 sayılı karar
 
 
 
 
Kütahya-Domaniç-Muratlı Köyü'nde yer alan Muratlı Yamaç yerleşiminin  2863 Sayılı Yasaya ilişinkin 1.Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine ilişkin 22.05.2014-1693 sayılı karar
 
 
Kütahya-Aslanapa-Kureyşler Köyü-Dereköy sınırları 1.Derece Arkeolojik Sit Alanına İlişikin 23.07.2014-1972 sayılı karar
 
Kütahya-Çavdarhisar-Yalakkaya Nekrepolü 1.Derece Arkeolojik Sit Olarak tesciline ilişkin 22.05.2014-1689 sayılı karar
 
Kütahya-Çavdarhisar-Kızıltepe Nekropolü 1.Derece Arkeolojik Sit Olarak tesciline ilişkin 22.05.2014-1687 sayılı karar
 
Uşak-Banaz-Hasanköy-Asar Kalesi Yerleşiminin 1.Derece Arkeolojik Sit Olarak tesciline ilişkin 29.08.2014-1927 sayılı karar
 
Kütahya-Merkez-Göçeri Köyü-Yeraltı Oyma Oda Mezarı ve Friğ Dönemi Ağıl yapısının 1.Derece Arkeolejik Sit Olarak tesciline ilişkin 29.08.2014-1935 sayılı karar
Kütahya-Çavdarhisar-Gökler Köyü Erikli Nekrepolünün 1.Derece Arkeolojik Sit Olarak tesciline ilişkin 29.08.2014-1936 sayılı karar
 
Kütahya-Çavdarhisar-Antik Su Bendi 1.Derece Arkeolojik Sit Sınırlarına İlişkin 22.05.2014-1686 sayılı karar
 
Kütahya-Tavşanlı-Altınova Köyü'nde bulunan Mezarlığın 2863 sayılı kapsamında tesciline ilişkin 29.08.2014-1934 sayılı karar
 
Kütahya-Çavdarhisar-Maltepe ve Kıranbayır Nekropollerinin tescil edilmesine ilişkin 22.05.2014-1690 sayılı karar
 
 
Uşak-Ulubey-İnay Köyü-İnay Höyüğünün 1.Derece Arkeolojik Sit Olarak tesciline ilişkin 29.08.2014-1928 sayılı karar
 
UUUUUUUUUUUUNNN
Kütahya-Domaniç-Çamlıca Nekropolünün 1.Derece Arkeolojik Sit Olarak tesciline ilişkin 29.08.2014-1942 sayılı karar
 
 
Uşak-Karahallı-Kavaklı Köyü-Köy Mezarlığının 2863 yasa kapsamında korunmasına ilişkin 29.08.2014-1926 sayılı karar
 
 
 
 
 
 
Uşak İli-Merkez-Ulucak Köyü-Nohut Alanı Yerleşiminin 1.Derece Arkeolojik Sit Sınırına İlişkine 25.09.2014-1983 sayılı karar
Uşak-Ulubey-Hasköy-Daldırıcı Çeşmesinin Tescil Edilmesine Koruma Grubunun 1.Grup olarak belirmesine ilişkin 25.09.2014-1988 sayılı karar
 
Uşak-Merkez-Bölme Beldesi-Bölme Höyüğün 1.Derece ve 3.Derece Arkeolojik Olarak tesciline ilişkin 23.10.2014-2011 sayılı karar
 
Uşak-Banaz-Kızılhisar Köyü-Üzeyir Yaylası Antik Yerleşimi ve Nekropolünün 1.Derece Arkeolıjik Sit Olarak tesciline ilişkin 23.10.2014-2013 sayılı karar
 
Uşak-Banaz-Kızılhisar Köyü-Kızılhisar Yerleşiminin 1.Derece Arkeolojik Sit Olarak tesciline ilişkin 23.10.2014-2014 sayılı karar
Uşak-Merkez-Derbent Köyü-Uzundere Nekropolü'nün 1.Derece Arkeolojik Sit Olarak tesciline ilişkin 23.10.2014-2016 sayılı karar
 
 
Kütahya-Merkez-Saray Mahallesi-Özel Mülkün 2863 yasa kapsamında tescil edilmesi ve koruma grubunun II.Grup olarak tapuya işlenmesine ilişkin 18.12.2014-2119 sayılı karar
 
Kütahya-Emet-Merkez-Tescile Önerilen Taşınmazlar ve Kentsel Sit Sınırlarının değerlenmesine ilişkin 17.12.2014-2091sayılı karar
 
Kütahya-Domaniç-Muhacırlar Köyü 1.Derece Arkolojik Sit Olarak tesciline ilişkin 17.12.2014-2086 sayılı karar
 
Kütahya-Simav-Hisar Kalesi III.Derece Arkeolojik Sit Olarak tesciline ilişkin 26.11.2014-2047 sayılı karar
 
Kütahya-Gediz-Uğurluca-Örencik Yerleşiminin 1.Derece Arkeolojik Sit Olarak tesciline ilişkin 27.01.2015-2179 sayılı karar
 
kropolünün 1.Derece Arkeolojik Sit Olarak tesciline ilişikin 28.01.2015-2200 sayılı karar
 Kütahya-
Simav-Karakoca Köyü'ndeki Kutsal Alanın 1.Derece Arkeoolojik Sit Olarak tesciline ilişkin 27.01.2015-2168 sayılı karar
-
Kütahya-Simav-Hisar Kalesi'nin 1.ve 3.Derece Arkeolojik Sit Olarak tesciline ilişkin 27.01.2015-2169 sayılı karar
 
Uşak-Merkez-Güre Köyü-Çağıllıburun Nekropolünün 1.Derece Arkeolojik Sit Olarak tesciline ilişkin 28.01.2015-2198 sayılı kararı  
 
Uşak-Merkez-Ortaköy Antik Yerleşimi ve Nekropolünün 1.Derece Arkeolojik Sit Olarak tesciline ilişkin 28.01.2015-2197sayılı karar
 
Uşak-Eşme-Yeleğen Beldesi-Asar Höyüğünün 1.Derece Arkeolojik Sit Olarak tesciline ilişkin 28.01.2015-2193 sayılı karar
 
-Uşak-Eşme-Bozlar Köyü-Hozan Mevkii Mezar Tepenin eteği alanın 1.Arkeolojik Sit Olarak tesciline ilişkin 28.01.2015-2194 sayılı karar
 
Uşak-Banaz-Şabanköyü-Gavurdamı Nekropolünün 1.Derece Arkeolojik Sit Olarak tesciline ilişkin 25.02.2015-2220 sayılı karar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Kütahya-Simav-Aksaz Köyü-Köy Mezarlığının tescil fişinin onaylanmasına ilişkin 29.05.2015-2452 sayılı karar
 
Uşak-Merkez-Ovademirler Köyü-Köy Köprüsünün Tescil Fişinin onaylanmasına ilişkin 28.05.2015-2443sayılı karar
 
 
Kütahya-Merkez-Sabuncupınar Köyü-Arpakuyular Tümülüsünün Tescil Fişinin Onaylanamsına ilişkin 30.05.2015-2471 sayılı karar
 
Kütahya-Merkez-Maruf Mah.Taşınmazların 2.Grup Yapı olarak belirlenmesine ilişkin 27.05.2015-2429 sayılı karar
Kütahya-Merkez-Parmakören-Taşlık Nekropolü 1.Derece Arkeolojik Sit sınırına ilişkin 31.03.2015-2327 sayılı karar
 
-Kütahya-Merkez-Hacı Azizler-Elekli Nekropolünün 1.Derece Arkeolojik Sit sınırlarına ilişkin 30.05.2015-2467 sayılı karar
 
KENTPARK 2521
 
Uşak-Merkez-Ortaköy Antik Yerleşimi ve Nekropolünün Maddi Hatasının düzeltilmesine ilişkin 26.06.2015-2538 sayılı karar
 
 
-Uşak-Sivaslı-Azizler Köyü-Sindelli Höyük ve Nekropolü Sit Sınırları Sehven Yapılmış Maddi hatanın düzeltilmesi istemine ilişkin 26.06.2015-2532 sayılı karar
 
 
Kütahya-Simav-Akdağ-Kınık Mahallesi Mezarlığın Tescil Edilmesine İlişkin 30.07.2015-2547 sayılı karar
 
Kütahya-Aslanapa-Şenişler Köyü Antik yerleşiminin 1.Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine ilişkin 26.08.2015-2624 sayılı karar
 
 
 
EĞDEMİR 2851
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Kütahya-Dumlupınar-Selkisaray Köyü-Sümbültepe Nekropolüne ilişkin Tescil fişinin onaylanması 25.02.2016-3029 sayılı karar
 
 
-Uşak-Ulubey-Güllü Köyü-Köy Mezarlığının tesciline ilişkin 29.01.2016-2997 sayılı karar
 
 
-Kütahya-Çavdarhisar-Aizanoi Antik Kenti 1.Derece Arkeolojik Alanına ilişkin 25.02.2016-3021 sayılı karar
 
-Kütahya-Aslanapa-Ören Köyü-Gevenli Kırı Kilise Yapı kalıntısına ilişkin 25.02.2016-3030 sayılı karar
 
-Kütahya-Simav-Akdağ Kasabası-Savcılar Mahallesi-Tescil Edilen Mezarlığa ilişkin 17.03.2016-3095 sayılı karar
 
-Kütahya-Altıntaş-Yalnızsaray Köyü-Yalnızsaray Höyüğüne ilişkin 17.03.2016-3102 sayılı karar
 
-Kütahya-Tavşanlı-Dudaş Köyü-Dudaş Köyü Yerleşimine ilişkin 17.03.2016-3103
 
 
-Uşak-Sivaslı-Akarca Köyü-Merayüzü Nekropolüne ilişkin 18.03.2016-3124
 
-Uşak-Banaz-Karaköse Köyü-Karakayalar Nekropolüne ilişkin 18.03.2016-3121 sayılı karar
 
-Uşak-Sivaslı-Karacaören Nekropolünün 1.Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine ilişkin 18.03.2016-3117 sayılı karar
 
-Uşak-Sivaslı-Hanoğlu Köyü-Gavur Mezarı Nekropolünün 1.Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine ilişkin 18.03.2016-3118 sayılı karar
 
-Uşak-Banaz-Corum Ören Yeri Antik Yerleşimi ve Nekropolünün 1.Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine ilişkin 18.03.2016-3119 sayılı karar
 
-Uşak-Banaz-Hasanköy Köyü-Kuzeydoğu Nekropolünün 1.Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine ilişkin 18.03.2016-3126 sayılı karar
 
-
Uşak-Banaz-Kuşdemir-Kale Mevkii Arkeolojik Yerleşimin 1.Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine ilişkin 18.03.2016-3127 sayılı karar
 
 
-Kütahya-Merkez İlçe-Gazi Kemal Mah.,II.Grup Yapı Olarak tescil edilmesine ilişkin 15.06.2016-3310 sayılı karar

Uşak-Merkez İlçesi-Fatih Mahallesi-Gar Sahası içinde yer alan 32 plan nolu bilanin tescil edilmesine ilişki 27.09.2016-3490 sayılı karar FATİH 3490.pdf
-Kütahya-Tavşanlı İlçesi-Örenköy höyüğü ilişkin 26.08.2016 tarih ve 3466 karar ÖRENKÖY 3466.pdf
-Uşak-Banaz İlçesi-Evrendede Mevkii-Kızılkaya Kaya Mezarlarının Sit sınırlarının genişletilmesine ilişki 27.09.2016 tarih ve 3497 sayılı karar EVRENDEDE 3497.pdf
-Uşak-Banaz-Kızılcaören Köyü-Kızılcaören Nekropolü ve yerleşiminin 1.Derece Arkeolojik Sit alanın tesciline ilişkin 27.09.2016 tarih ve3494 sayılı karar KIZILCAÖREN 3494.pdf
-Uşak-Eşme-Yeşilkavak Köyü-Yeşilkavak Nekropolünün tesciline ilişkin 27.09.2016 tarih ve 3496 sayılı kararYEŞİLKAVAK 3496.pdf
-Kütahya-Emet İlçesi-Dere Mahallesi-Pazar Yeri Sokak'ta kayıtlı taşınmazın tescil fişinin irdelenmesine ilişikin 28.09.2016 tarih ve 3502 sayılı karar EMET 3502.pdf
-Uşak-Banaz-Büyükoturak-Çukurören Höyüğü'nün Şerh Listesine ilişkin 26.10.2016- 3560 sayılı karar ÇUKURÖREN HÖYÜĞÜ 3560.pdf
-Uşak-Merkez-Güre Köyü-Kenan Tepe Höyüğü'nün 1.Derece Arkeolojik sit olarak tescil edilmesine ilkişkin 26.10.2016-3562 karar KENAN TEPE HÖYÜĞÜ 3562.pdf
-Uşak-Ulubey-sülümenli Köyü-Blaundos Antik Kenti'nin sit sınırlarının sayısallaştırılması ilişkin 26.10.2016-3564 karar BLAUNDOS ANTİK KENT 3564.pdf
-Uşak-Sivaslı-Tatar Kasabası-Karaazat Mevkii-Karaazat Mezarı Arkeolojik Yerleşiminin 1.Derece arkeolojik sit olarak tesciline ilişkin 25.08.2016-3453 karar KARAAZAT 3453.pdf
-Uşak-Banaz-Dilek Mahallesi-Kuşdemir Tümülüsünün sit sınırlarına ilişkin 26.10.2016-3546 karar KUŞDEMİR 3546.pdf
-Uşak-Aybey Mahallesi-Aybey Nekropolünün Nekropol kazısına ilişkin 26.10.2016-3553 karar AYBEY 3553.pdf
-Uşak-Kayaağıl Köyü-Kuzey Nekropolünün sit sınırlarının 1.Derece arkeolojik sit olarak genişletilmesine ilişkin 26.10.2016-3557 karar KUZEY 3557.pdf
-Kütahya-İncik Köyü-Yanıkhisar Göleti ve Sulanmasına ait ocaklarına ilişkin 26.10.2016-3567 karar YANIKHİSAR 3567.pdf
-Kütahya-Merkez-Fındık Köyü-Kalaycı Dere Mevkii Arkeolojik Yerleşiminin 1.Derece Arkeolojik sit olarak tesciline ilişkin 26.10.2016-3566 karar FINDIK KÖYÜ 3566.pdf
-Uşak-Banaz-Yenice Köyü-Yenice Höyüğü'nün 1.Derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine ilişkin 26.10.2016-3559 karar YENİCE HÖYÜĞÜ.pdf
-Uşak-Ulubey-İnay Köyü-Söğüt Arkeolojik Yerleşiminin sit sınırlarının genişletilmesine ilişkin 26.10.2016-3555 karar SÖĞÜT 3555.pdf
-Uşak-Merkez-Dokusele Deresi Üzerindeki Eski Tabakhane ve Halı Pazarı Köprüsünün tesciline ilişkin 26.10.2016-3550 karar DOKUZSELE 3550.pdf
-Kütahya-Tavşanlı-Karaşehir Mahallesinin Arkeolojik Yerleşimine ilişkin 26.10.2016-3568 karar KARAŞEHİR 3568.pdf
-Kütahya-Merkez-Kırgıllı Mahallesi Arkeolojik Mağara Yerleşimine ilişkin 29.09.2016-3525 karar KOCAKIR 3525.pdf
-Uşak-Merkez-Eskisaray Köyü-Tepe Yerleşimi ve Nekroplün'TEPE NEKROPOL 3491.pdfe ilişkin 27.09.2016-3491 karar
-Uşak-Merkez-Sarayaltı Höyüğünün I.ve II.Derece Arkeolojik Sit olarak değerlendirilmesine ilişkin 27.09.2016-3488 karar SARAYALTI 3488.pdf
-Uşak-Banaz-Kızılcaören Köyü-Sürmecik Palolitik Yerleşiminin 1.Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine ilişkin 26.10.2016-3561 karar SÜRMECİK 3561.pdf
-Uşak-Banaz-Kaylı Köyü'nde kaylı Su Kemerleri ve Nekropol alanının 1.Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine ilişkin 24.11.2016-3649 karar KAYLI 3649.pdf