T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Kurul Üyeleri

BAŞKAN
Faruk SOYDEMİR
(Mimar)
 
BAŞKAN YARDIMCISI
Doç. Dr. Yusuf ÇETİN
(Sanat Tarihçisi)
 
ÜYE
Yrd.Doç.Dr. Sezin SEZER
(Arkeolog)
 
ÜYE
Fakirullah TEMİR
(Avukat)
 
ÜYE 
Hakan CENGİZ
(Şehir Plancısı)
 
ÜYE
Murat TURAN
(Mimar)
 
ÜYE 
Nevzat Utkan ILICALI
(Şehir Plancısı)