T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

2014 MAYIS AYINDA TESCİL EDİLEN ALANLAR

Burdur İli, Bucak İlçesi, Belören Köyü sınırları dahilinde kalan I. Derece Arkeolojik sit alanı sınırının karar eki 1/25000 ölçekli paftada gösterildiği şekliyle yeniden belirlenmesineilişkin 26.05.2014 tarih ve 2704 sayılı karar
 
 
Burdur İli, Karamanlı İlçesi, Bademli Köyü sınırları içerisindeki Ziyaret Tepe ve Köyiçi Tümülüslerinin sit sınırının karar eki 1/25.000 ölçekli paftada gösterildiği şekliyle belirlenmesineilişkin 26.05.2014 tarih ve 2705 sayılı karar
 
Burdur İli, Kemer İlçesi, Dutağacı Mevkiindeki nekropol alanının  I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırının karar eki 1/25.000 ölçekli paftada gösterildiği şekliyle belirlenmesineilişkin 26.05.2014 tarih ve 2706 sayılı karar