T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Görev Alanı

Müdürlüğümüz görev alanları Karabük, Bartın ve Zonguldak illerini kapsamaktadır.