T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

TUNCELİ

MERKEZ
HOZAT
ÇEMİŞGEZEK
MAZGİRT
OVACIK
PERTEK
PÜLÜMÜR
NAZİMİYE