T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu İlke Kararları