T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Afyonkarahisar


Afyonkarahisar İli, İhsaniye İlçesi, Döğer Kasabası sınırları içerisinde yer alan Burmeç Anıtı'nın tesciline ilişkin 30.07.2015 tarih ve 3422 sayılı Karar.

Afyonkarahisar İli, Merkez, Mollabahşi Mahallesi'nde ve tapunun 49 pafta, 486 ada, 1 parselinde yer alan taşınmazın tesciline ilişkin 30.07.2015 tarih ve 3419 sayılı Karar.

Afyonkarahisar İli, Merkez, Zaviye Mahallesi 'nde ve tapunun 48 pafta, 208 ada, 11 parselinde yer alan sivil mimarlık örneğinin tesciline ilişkin 30.07.2015 tarih ve 3400 sayılı Karar.

Afyonkarahisar İli, Merkez, Tacahmet Mahallesi'nde ve tapunun 50 pafta, 220 ada, 6 parselinde yer alan sivil mimarlık örneğinin tesciline ilişkin 30.07.2015 tarih ve 3399 sayılı Karar.

Afyonkarahisar İli, Merkez, Tacahmet Mahallesi'nde ve tapunun 50 pafta, 212 ada, 16 parselinde yer alan sivil mimarlık örneğinin tesciline ilişkin 30.07.2015 tarih ve 3397 sayılı Karar.