T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

2015 EYLÜL

3593-47.00.987.pdf
3603-47.07.153.pdf
3621-23.00.34 Sayısallaştırma Hinsor Höyüğü.pdf
3605-47.04.126 Nusaybin Hamidiye Şehitliği.pdf
3601-47.07.154.pdf
3609-47.05.22.pdf
3582-21.05.28- Dicle Bahçedere Köyü Kaya Mezarları.pdf
3585- 21 01 61Diyarbakır bismil Köprüköy Köprüsü.pdf
3594-47.00.920.pdf
3602 -47.07.152.pdf
3600-47.07.151.pdf
3578-21.05.25- Dicle Bozoba Köyü Hırbekan Yerleşimi.pdf
3581-21.05.27- Dicle Dede Köyü Hırabe Kaya Mezar ve Sarnıçları.pdf
3588-21.11.46 diyarbakır, lice, kabakaya(antak) köyü antaka manastırı.pdf
3577-21.05.55- Dicle Bademli Köyü Kaya mezarı ve Basamaklı Alan.pdf
3583-21.05.23- Dicle Altay ve Koru Köyleri Kaya Mezarları.pdf
3575, 21.02-201; Diyarbakır İli, Çermik İlçesi, Akkoyunlu Köyü, Akkoyunlu Höyük (Gıre Kuçe).pdf
3580-21.05.54- Dicle Bademli Köyü Nausa Mala Avdıla Kaya mezarı ve işlikleri.pdf
3574-21.02.62 Eşek piyarı çeşmesi tescil talebi .pdf
3579-21.05.34- Dicle Bozoba Köyü Hırbekan İşliği.pdf
3568-21.02.70 Hamam çeşmesi tescil talebi.pdf
3571-21.02.67 Laklak çeşmesi.pdf
3569-21.02.68 Ali Dede Çeşmesi.pdf
3573-21.02.66 İmirza çeşmesi tescil .pdf
3553-21.00-547-Diyarbakır, Sur, Camii Kebir Mah. 355 ada 19-20 parseller-tescil ve rölöve.pdf
3588-21.11.46 diyarbakır, lice, kabakaya(antak) köyü antaka manastırı
3585- 21 01 61Diyarbakır bismil Köprüköy Köprüsü
3583-21.05.23- Dicle Altay ve Koru Köyleri Kaya Mezarları
3582-21.05.28- Dicle Bahçedere Köyü Kaya Mezarları
3581-21.05.27- Dicle Dede Köyü Hırabe Kaya Mezar ve Sarnıçları