T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

. Mayıs

 
 
Manisa - Alaşehir - Kemaliye Asar Mah. 247 ada 1 nolu parseldeki tümülüsün 1.Derece Arkeolojik Sit olarak tescili ve geçiş dönemi koruma ve kullanma esasları hk. 09.05.2014 Tarihli 3832-3833 Sayılı Kararlar
 
 
Manisa - Saruhanlı - İshakçelebi Beldesi a43d Pafta 320 Parseldeki İstasyon Yapılarının Tescili hk. 09.05.2014 Tarih ve 3843 Sayılı Karar
 
İzmir - Foça - Yenifoça - Atatürk Mahallesi 57 pafta 3103 Parsel hk. 21.05.2014 Tarih ve 3860 Sayılı Karar