T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

. Aralık

 
İzmir - Bergama - İslamsaray Mah. 304 Ada 6,11,12,14,15 Parseller 474 Ada 8,9,25,49,51,83 ve 84 Parsellerin Taşınmaz Kültür Varlığı Olarak Tescili Hk. 10.12.2014 Tarih ve 4598 Sayılı Karar
 
İzmir - Bergama - Turabey Mahallesi 20L.IV.a Pafta 806 Ada 94 Parselde I.(Birinci) Derece Arkeolojik Sit Olarak Tescili Hk. 10.12.2014 Tarih ve 4600 Sayılı Karar
 
Manisa - Alaşehir - Serinköy Mahallesi III. (Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit Olarak Tescili Hk. 12.12.2014 Tarih ve 4635 Sayılı Karar
 
Manisa - Kula - Sarnıç Mahallesi III.(Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit Olarak Tescili Hk. 12.12.2014 Tarih ve 4639 Sayılı Karar
 
Manisa - Kula - Burgazgüvercinlik ve Yurtbaşı Mahalleleri I.(Birinci) Derece Arkeolojik Sit Olarak Tescili Hk. 12.12.2014 Tarih ve 4641 Sayılı Karar