T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Ocak

 
İzmir - Foça - İsmetpaşa Mah. İncir Adasında 197 Ada 1 Parselin Bir Bölümünün 1.Derece Arkeolojik Sit Olarak Tescili Hk. 22.01.2015 Tarih ve 4740 Sayılı Karar
 
İzmir - Kemalpaşa - Yukarı Mah. 24 ada 1-2-4 Parseller, 36 ada 11-12 Parseller, 37 Ada 4-10 Parseller ve 26 Ada 1 Parselin Taşınmaz Kültür Varlığı Olarak Tescili Hk. 22.01.2015 Tarihli ve 4753 Sayılı Karar
 
Manisa - Demirci - Çataloluk Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Köprünün Değirmendere Köprüsü Adı ile Kültür Varlığı Olarak Tescili Hk. 23.01.2015 Tarihli ve 4777 Sayılı Karar
 
Manisa - Soma - Karacahisar Mah. 126 Ada 1 Parseldeki Değirmen Yapısının Kültür Varlığı Olarak Tescili Hk. 23.01.2015 Tarihli ve 4779 Sayılı Karar
 
Manisa - Kula - Gökçeören Mahallesindeki Alanın Armutarası Höyüğü Adı İle I (Birinci) Derece Arkeolojik Sit ve III (Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit Olarak Tescili Hk. 23.01.2015 Tarihli ve 4781 Sayılı Karar
 
Manisa - Salihli - Kabazlı Mahallesi Mülki Hudutları İçerisinde Bulunan Alanın I (Birinci) Derece Arkeolojik Sit ve III (Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit Olarak Tescili Hk. 23.01.2015 Tarihli ve 4787 Sayılı Karar