T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Nisan

 
İzmir - Bergama - Zağnos Mah. 114 Ada 3 Parseldeki Fabrika Yapısının Kültür Varlığı Olarak Tescili Hk. 09.04.2015 Tarihli ve 5029 Sayılı Karar
 
 
İzmir - Bergama - Turabey Mah. 206 Ada 36 Parseldeki Yapının Kültür Varlığı Olarak Tescili Hk. 09.04.2015 Tarihli ve 5033 Sayılı Karar

 
İzmir - Menemen - Maltepe Mah. 226 Ada 1 Parselin I.(Birinci) Derece Arkeolojik Sit Olarak Tescili Hk. 09.04.2015 Tarihli ve 5049-5050 Sayılı Kararlar
 
Manisa - Yunusemre - Şamar Mah. Üç Adet Alanın I.(Birinci) Derece Arkeolojik Sit Tescili Hk. 10.04.2015 Tarihli ve 5059-5060 Sayılı Kararlar
 
 
Manisa - Gölmarmara - Kayapınar Mahallesinde Bulunan İki Adet Tümülüsün I.(Birinci) Derece Arkeolojik Sit Olarak Tescili Hk. 10.04.2015 Tarihli ve 5077-5078 Sayılı Kararlar
 
İzmir - Foça - Gerenköy Mahallesinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu Kapsamındaki Tesciller Hk. 21.04.2015 Tarihli ve 5081-5082 Sayılı Kararlar
 
İzmir - Foça - Kozbeyli Mahallesi 843, 861, 1167-920, 1135-923, 868, 870, 873, 1140-883, 1143-993 Parsellerdeki Taşınmazların Kültür Varlığı Olarak Tescili Hk. 22.04.2015 Tarihli ve 5090 Sayılı Karar