T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Mayıs

İzmir - Kınık - Fatih Mah. 309 Ada 71 Parseldeki Değirmen, Tapulama Dışı Alandaki Kemer ve Tonoz Kalıntısı, Koruma Alanı Tescili Hk. 07.05.2015 Tarihli ve 5127 Sayılı Karar
 
İzmir - Foça - Fevzipaşa Mahallesi 14 Pafta 85 Ada 30 Parseldeki Yapının Kültür Varlığı Olarak Tescili Hk. 07.05.2015 Tarihli ve 5140 Sayılı Karar
 
Manisa - Kula - Gökçeören-İkioluklu Mahallesi Yazla Mevkiinde Bulunan Alanın Yazla Mevkii Antik Yerleşmesi Adı İle I.(Birinci) Derece Arkeolojik Sit ve III.(Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit Olarak Tescili Hk. 08.05.2015 Tarihli ve 5153-5154 Sayılı Kararlar
 
Manisa - Kırkağaç - Kayadibi Mah. 268 Ada 82 Parsel ve Memiş Mah. 253 Ada 1 Parseldeki Mezarlıkların Kültür Varlığı Olarak Tescili Hk. 08.05.2015 Tarihli ve 5155 Sayılı Karar