T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Tescil Kararları Şubat 2016

Ankara İli, Altındağ İlçesi, Aydıncık Mahallesi, 50 nolu kadastro paftasının tescil harici alanında, 927 nolu parselin güneyinde yer alan çeşmenin tescil edilmesi