T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

2015

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İstanbul - Küçükçekmece - Cennet Mahallesi 20 Pafta 8667 Parseldeki Sarnıç Yapısına İlişkin 14.05.2015 Tarihli ve 1369 Sayılı Karar