T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Ankara İli, Altındağ İlçesi, Aydıncık Mahallesine ait yapılması düşünülen imar planı kapsamında 50 nolu kadastro paftasının tescil harici alanında, 927 nolu parselin güneyinde 2863 sayılı yasa kapsamında tespiti yapılan çeşmenin tesciline ilişkin karar