T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

KİLİS

 
 
 
 
 
 
 
Kilis İli, Merkez İlçe, Şıhabdullah Mahallesi 2. Grup tescilli taşınmaz kültür varlığı yapının tescilden kaldırılması istemine ilişkin 17.09.2015 tarih ve 1405 sayılı karar