T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Nisan

Karar3761           Karar3781            Karar3801            Karar3821
Karar3762           Karar3782            Karar3802            Karar3822
Karar3763           Karar3783            Karar3803            Karar3823
Karar3764           Karar3784            Karar3804            Karar3824
Karar3765           Karar3785            Karar3805            Karar3825
Karar3766           Karar3786            Karar3806            Karar3826
Karar3767           Karar3787            Karar3807            Karar3827
Karar3768           Karar3788            Karar3808            Karar3828
Karar3769           Karar3789            Karar3809            Karar3829
Karar3770           Karar3790            Karar3810            Karar3830
Karar3771           Karar3791            Karar3811            Karar3831
Karar3772           Karar3792            Karar3812            Karar3832
Karar3773           Karar3793            Karar3813            Karar3833
Karar3774           Karar3794            Karar3814            Karar3834
Karar3775           Karar3795            Karar3815            Karar3835
Karar3776           Karar3796            Karar3816            Karar3836
Karar3777           Karar3797            Karar3817            Karar3837
Karar3778           Karar3798            Karar3818
Karar3779           Karar3799            Karar3819
Karar3780           Karar3800            Karar3820