T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Mayıs

Karar3838            Karar3858          Karar3878          Karar3898
Karar3839            Karar3859          Karar3879          Karar3899
Karar3840            Karar3860          Karar3880          Karar3900
Karar3841            Karar3861          Karar3881          Karar3901
Karar3842            Karar3862          Karar3882          Karar3902
Karar3843            Karar3863          Karar3883          Karar3903
Karar3844            Karar3864          Karar3884          Karar3904
Karar3845            Karar3865          Karar3885          Karar3905
Karar3846            Karar3866          Karar3886          Karar3906
Karar3847            Karar3867          Karar3887          Karar3907
Karar3848            Karar3868          Karar3888          Karar3908
Karar3849            Karar3869          Karar3889          Karar3909
Karar3850            Karar3870          Karar3890          Karar3910
Karar3851            Karar3871          Karar3891          Karar3911
Karar3852            Karar3872          Karar3892          Karar3912
Karar3853            Karar3873          Karar3893          Karar3913
Karar3854            Karar3874          Karar3894          Karar3914
Karar3855            Karar3875          Karar3895          Karar3915
Karar3856            Karar3876          Karar3896          Karar3916
Karar3857            Karar3877          Karar3897          Karar3917