T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Mart

Karar4761       Karar4791        Karar4821        Karar4851        Karar4881        Karar4911
Karar4762       Karar4792        Karar4822        Karar4852        Karar4882        Karar4912
Karar4763       Karar4793        Karar4823        Karar4853        Karar4883        Karar4913
Karar4764       Karar4794        Karar4824        Karar4854        Karar4884        Karar4914
Karar4765       Karar4795        Karar4825        Karar4855        Karar4885        Karar4915
Karar4766       Karar4796        Karar4826        Karar4856        Karar4886        Karar4916
Karar4767       Karar4797        Karar4827        Karar4857        Karar4887        Karar4917
Karar4768       Karar4798        Karar4828        Karar4858        Karar4888        Karar4918
Karar4769       Karar4799        Karar4829        Karar4859        Karar4889        Karar4919
Karar4770       Karar4800        Karar4830        Karar4860        Karar4890        Karar4920
Karar4771       Karar4801        Karar4831        Karar4861        Karar4891        Karar4921
Karar4772       Karar4802        Karar4832        Karar4862        Karar4892        Karar4922
Karar4773       Karar4803        Karar4833        Karar4863        Karar4893        Karar4923
Karar4774       Karar4804        Karar4834        Karar4864        Karar4894        Karar4924
Karar4775       Karar4805        Karar4835        Karar4865        Karar4895        Karar4925
Karar4776       Karar4806        Karar4836        Karar4866        Karar4896        Karar4926
Karar4777       Karar4807        Karar4837        Karar4867        Karar4897        Karar4927
Karar4778       Karar4808        Karar4838        Karar4868        Karar4898        Karar4928
Karar4779       Karar4809        Karar4839        Karar4869        Karar4899        Karar4929
Karar4780       Karar4810        Karar4840        Karar4870        Karar4900        Karar4930
Karar4781       Karar4811        Karar4841        Karar4871        Karar4901        Karar4931
Karar4782       Karar4812        Karar4842        Karar4872        Karar4902        Karar4932
Karar4783       Karar4813        Karar4843        Karar4873        Karar4903        Karar4933
Karar4784       Karar4814        Karar4844        Karar4874        Karar4904        Karar4934
Karar4785       Karar4815        Karar4845        Karar4875        Karar4905        Karar4935
Karar4786       Karar4816        Karar4846        Karar4876        Karar4906        Karar4936
Karar4787       Karar4817        Karar4847        Karar4877        Karar4907        Karar4937
Karar4788       Karar4818        Karar4848        Karar4878        Karar4908
Karar4789       Karar4819        Karar4849        Karar4879        Karar4909
Karar4790       Karar4820        Karar4850        Karar4880        Karar4910