T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Mayıs

AYDIN
 
 
 
DENİZLİ

Denizli İli, Buldan İlçesi, Doğanköy Mahallesi, I. VE III. DERECE ARKEOLOJİK SİT tesciline ilişkin 08.05.2015 tarih ve 3877 sayılı karar
Denizli İli, Tavas İlçesi, Orta Mahalle, 168 ada, 20 parsel, KONUT tesciline ilişkin 08.05.2015 tarih ve 3873 sayılı karar
Denizli İli, Tavas İlçesi, Orta Mahalle, 209 ada, 1 parsel KONUT tesciline ilişkin 08.05.2015 tarih ve 3873 sayılı karar
Denizli İli, Tavas İlçesi, Samanlık Mahallesi, 76 ada, 13 parsel, KONUT tesciline ilişkin 08.05.2015 tarih ve 3873 sayılı karar
Denizli İli, Tavas İlçesi, Yaka Mahalle, 54 ada, 4 parsel, KONUT tesciline ilişkin 08.05.2015 tarih ve 3873 sayılı karar
Denizli İli, Tavas İlçesi, Yaka Mahalle, 85 ada, 20 parsel, KONUT tesciline ilişkin 08.05.2015 tarih ve 3873 sayılı karar
Denizli İli, Tavas İlçesi, Yaka Mahalle, 156 ada, 1 parsel, CAMİ tesciline ilişkin 08.05.2015 tarih ve 3873 sayılı karar
Denizli İli, Tavas İlçesi, Yeni Mahalle, 27 ada, 53 parsel, KONUT tesciline ilişkin 08.05.2015 tarih ve 3873 sayılı karar
Denizli İli, Tavas İlçesi, Yeni Mahalle, 27 ada, 57 parsel, KONUT tesciline ilişkin 08.05.2015 tarih ve 3873 sayılı karar
Denizli İli, Tavas İlçesi, Yeni Mahalle, 36 ada, 18 parsel, CAMİ tesciline ilişkin 08.05.2015 tarih ve 3873 sayılı karar