T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

23.06.2016-4542 sayılı karara itiraz nedeniyle Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun almış olduğu 29.12.2016-647 sayılı karar