T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

22.06.2016-4843 sayılı karara itiraz nedeniyle Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun almış olduğu 25.01.2017-689 sayılı karar