T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

29.03.2017 tarih ve 714 sayılı kararın iptaline ilişkin Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun almış olduğu 03.05.2017 tarih ve 744 sayılı karar