T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

27.10.2016-4905 sayılı karara itiraz nedeniyle Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun almış olduğu 14.06.2017-756 sayılı karar