T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

OCAK

Erzurum ili, Aziziye İlçesi, Viranşehir Kale Kalıntısı tescil kararındaki maddi hatanın düzeltilmesine yönelik 26.01.2017 gün ve 2494 sayılı karar.

Erzincan İi, Kemah İlçesi, Taşbulak Köyü, Taşbulak Kalesi ve Kaya Mezarının Tesciline ilişkin 27.01.2017 gün ve 250 sayılı karar.

Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Elmalı Mahallesi, 109 Ada, 7 Parselde bulunan çeşmenin tesciline ilişkin 26.01.2017 gün ve 2493 sayılı karar.


Erzurum İli, Aşkale İlçesi, Küçükgeçit, Büyükgeçit ve Karahasan Mahallelerinde Arkeolojik Sit Alanı Tesciline yönelik 26.01.2017 gün ve 2490 sayılı karar.

Erzurum İli, Horasan İlçesi, 50 ada, 2 parseldeki şehitliğe yönelik 26.01.2017 gün ve 2495 sayılı karar

BAYBURT MERKEZ TUZCUZADE 534 ADA 15 PARSELDEKİ MEZARLIĞIN TESCİLİNE YÖNELİK 27.01.2017 GÜN VE 2530 SAYILI KARAR.

ERZİNCAN KEMALİYE ERGÜ KÖYÜ 122 ADA 18 PARSELDEKİ TAŞINMAZIN TESCİLİNE YÖNELİK 27.01.2017 GÜN VE 2526 SAYILI KARAR.

Erzincan İli, Otlukbeli İlçesi Küçük Otlukbeli Köyü 3136 parseldeki Şehitler anıtının tesciline yönelik 27.01.2017 gün ve 2522 sayılı karar.

Erzincan İli, Tercan İlçesi, Çadırkaya Beldesi 6234 parseldeki Turgut Höyüğün tesciline yönelik 27.01.2017 gün ve 2521 sayılı karar.

Artvin İli, Yusufeli İlçesi, Yaylalar Köyü 109 ada, 56 parseldeki taşınmazın tesciline yönelik 26.01.2017 gün ve 2513 sayılı karar.

Erzurum İli, Köprüköy İlçesi, 159 ada, 4 parseldeki Şehitliğin tesciline yönelik 26.01.2017 gün ve 2496 sayılı karar.