T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Kasım

1- Bitlis İli Merkez İlçesi Etnoğrafya Müzesi Grup Kararına İlişkin 21.11.2017 tarih 1787 sayılı karar.pdf

2- Bitlis İli Ahlat İlçesi Alakır Köyü Kilisesi Tesciline İlişkin 21.11.2017 tarih 1789 sayılı karar.pdf

3- Bitlis İli Ahlat İlçesi Alakır Köyü Su Değirmeni Tesciline İlişkin 21.11.2017 tarih 1790 sayılı karar.pdf

4- Bitlis İli Ahlat İlçesi Konut Tesciline İlişkin 21.11.2017 tarih 1792 sayılı karar.pdf

5- Bitlis İli Ahlat İlçesi Konut Tesciline İlişkin 21.11.2017 tarih 1793 sayılı karar.pdf

6- Bitlis İli Ahlat İlçesi Konut Tesciline İlişkin 21.11.2017 tarih 1794 sayılı karar.pdf

7- Bitlis İli Ahlat İlçesi Konut Tesciline İlişkin 21.11.2017 tarih 1795 sayılı karar.pdf

8- Bitlis İli Ahlat İlçesi Konut Tesciline İlişkin 21.11.2017 tarih 1796 sayılı karar.pdf

9- Bitlis İli Ahlat İlçesi Aynel Huri Çeşmesi Tesciline İlişkin 21.11.2017 tarih 1797 sayılı karar.pdf

10- Bitlis İli Ahlat İlçesi Konut Tesciline İlişkin 21.11.2017 tarih 1798 sayılı karar.pdf

11- Bitlis İli Ahlat İlçesi Değirmen Tesciline İlişkin 21.11.2017 tarih 1799 sayılı karar.pdf

12- Van İli Tuşba İlçesi Dağönü Gözetleme Kalesi Tesciline İlişkin 22.11.2017 tarih 1808 sayılı karar.pdf