T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

NİSAN


Erzurum İli, Uzundere İlçesi, Çağlayan Mahallesi, 124 ada, 45 parseldeki şehitliğin tesciline yönelik 26.04.2017 gün ve 2634 sayılı karar

Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Gelinkaya Mahallesindeki Kalenin Tesciline Yönelik 26.04.2017 gün ve 2633 sayılı karar

Erzincan İi, Kemaliye İlçesi, 190 ada, 1 parseldeki taşınmazın tesciline yönelik 25.04.2017 gün ve 2613 sayılı karar

Artvin İli, Murgul İlçesi, Erenköy Köyü 127 ada, 11 parseldeki Caminin tesciline yönelik 25.04.2017 gün ve 2603 sayılı karar

Bayburt İli, Merkez İlçesi, Çiğdemtepe Köyündeki Çeşmenin tesciline yönelik 25.04.2017 gün ve 2612 sayılı karar