T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

HAZİRAN


Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, 1176 ada, 254 parseldeki taşınmazın koruma alanına yönelik 21.06.2017 gün ve 2695 sayılı karar

Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, 1176 ada, 273 parseldeki taşınmazın koruma alanına yönelik 21.06.2017 gün ve 2694 sayılı karar

Erzurum İli, Pasinler İlçesi, 145 ada, 5 parseldeki Kargapazarı Şehitliğinin koruma alanına yönelik 21.06.2017 gün ve 2699 sayılı karar