T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

TEMMUZ

Erzincan İli, Üzümlü İlçesi, Bayırbağı Köyü, 741,742,1441 parsellerdeki taşınmazın tesciline yönelik 20.07.2017 gün ve 2718 sayılı karar

Erzincan İli, Tercan İlçesi, Elmalı köyündeki mezarlığın koruma alanına yönelik 20.07.2017 gün ve 2719 sayılı karar

Erzincan İli, Tercan İlçesi, Bulmuş ve Kargın Köyü sınırındaki tepe yerleşiminin tesciline yönelik 20.07.2017 gün ve 2717 sayılı karar

Bayburt İli, Merkez İlçesi, Kurbapınarı Köyü 105 parseldeki çeşmenin tesciline yönelik 20.07.2017 gün ve 2713 sayılı karar

Bayburt İli, Merkez İlçesi, Kurbapınarı Köyü 95 parseldeki taşınmazın tesciline yönelik 20.07.2017 gün ve 2714 sayılı karar

Bayburt İli, Merkez İlçesi, Değirmencik Köyü, 275 ada 2 parseldeki caminin tesciline yönelik 20.07.2017 gün ve 2712 sayılı karar