T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

EYLÜL


Erzurum İli, Oltu İlçesi, Güryaprak Kurganının tesciline yönelik 29.09.2017 gün ve 2821 sayılı karar

Erzurum İli, İspir İlçesi, İspir Kalesinin sit alanlarının yenilenmesine yönelik 29.09.2017 gün ve 2816 sayılı karar

Bayburt ve Erzurum İlleri sınırındaki Kop Dağında bulunan mevzilerinin koruma alanlarına yönelik 28.09.2017 gün ve 2774 sayılı karar