T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

KASIM

Bayburt İli, Merkez İlçesi, Kırkpınar Köyü Sırageçeler Höyüğünün tesciline yönelik 16.11.2017 gün ve 2900 sayılı karar

Erzurum İli, Pasinler İlçesi, 1194 ada, 9 parseldeki Ulu Caminin korunma alanına yönelik 15.11.2017 gün ve 2886 sayılı karar

Erzurum İli, Oltu İlçesi, Yarbaşı Kalesi tescili ve korunma alanına yönelik 15.11.2017 gün ve 2888 sayılı karar

Erzincan İli, Kemaliye İlçesi, Dörtyolağzı mahallesi, 55 ada, 13 parseldeki taşınmazın tesciline yönelik 17.11.2017 gün ve 2906 sayılı karar

Erzincan İli, Kemah İlçesi, Eskibağlar mahallesi, 156 ada, 7 parseldeki taşınmazın tesciline yönelik 17.11.2017 gün ve 2908 sayılı karar

Erzincan İli Kemaliye İlçesi, Yuva Mahallesi, 129 ada, 4 parseldeki taşınmazın tesciline yönelik 17.11.2017 gün ve 2904 sayılı karar

Bayburt İli, Merkez İlçesi, Balkaynak köyü Höyüğü tesciline yönelik 16.11.2017 gün ve 2899 sayılı karar

Artvin İli, Yusufeli ilçesi, Yaylalar köyü, 131 ada, 78 parseldeki Caminin tesciline yönelik 16.11.2017 gün ve 2892 sayılı karar