T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 07.04.2016-560 sayılı kararına itiraz nedeniyle Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun almış olduğu 20.12.2017-856 sayılı karar