T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü