T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Kurul Üyeleri

ÜYE ADIÜNVANIMESLEKGÖREV YERİ

1

Nevzat ÇEVİK Prof.Dr.ArkeologAkdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü/ ANTALYA

2

Ziya GENÇELProf.Dr.Şehir PlancısıSüleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü / ISPARTA

3

H.Bülent BAYKAL MimarANTALYA           

4

Hüseyin Sabri ALANYALIDoç.Dr.ArkeologAnadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Klasik Arkeoloji Bölümü / ESKİŞEHİR

5

Zekeriya ŞİMŞİR Yrd.Doç.Dr.Sanat Tarihçi

Konya Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Karatay / Konya

 

6

İbrahim BAKIRYrd.Doç.Dr.Mimar

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar FakültesiMimarlık Bölümü / ANTALYA

 

7

Emel BOYACIOĞLU -Avukat

Strazburg caddesi No:28/27 Sıhiye / ANKARA