T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Eylül

Koruma Bölge Kurulu üyelerinin sayısının toplantı yeter sayısına ulaşamaması sebebiyle Koruma Bölge Kurulu toplantısı gerçekleştirilememiştir.