T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Kurul Üyeleri


BAŞKAN
Prof.Dr.Celal ŞİMŞEK
(Pamukkale Üniversitesi)
Arkeolog

BAŞKAN YARDIMCISI
Bahadır DİKMEN
(Dumlupınar Üniversitesi)
Mimar

Üye
Prof.Dr.Aslı SARAÇOĞLU
(Adnan Menderes Üniversitesi)
Arkeolog
 
Üye
Yrd.Doç.Dr.Saim CİRTİL
(Pamukkale Üniversitesi)
Sanat Tarihçisi
 
Üye
Dr.Levent ÜNVERDİ
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
Şehir Plancısı

Üye
Kemal NALBANT
Mimar