T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Koruma Bölge Kurulu Hakkında

  • Edirne Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu 1988 yılında Edirne Müze Müdürlüğü binası içerisinde Koruma Kurulu Büro Müdürlüğü adı altında çalışmalarına başlamıştır.
  • Edirne Belediye Başkanlığı tarafından Afet Evleri Lojmanlarında tahsis edilen 54 m² lik zemin kat dairede bir yıl süreyle çalışmıştır.
  • 01.08.1990 tarihinde kiralanan Heykeltraş İlhan Koman Konağına taşınarak çalışmalarına devam etmiştir.
  • 04.12.1991 tarihinde toplanan Edirne Valiliği İl İdare Kurulu taşınmazın Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu Müdürlüğü Hizmet Binası olarak Bakanlığımız adına kamulaştırma kararı alınarak yapının kamulaştırılması gerçekleştirilmiştir.
  • Kurulumuz 09.09.2005 gün ve 563 sayılı kararı ile uygun bulunan restorasyon projesi uygulamaları 25.07.2007 tarihinde bitmiştir.Kurulumuz halen aynı binada hizmet vermeye devam etmektedir.  
  • İlk kurulduğu dönemde Edirne, Tekirdağ, Kırklareli illerine bakan Müdürlüğün sorumluluk alanına 1994 yılında Çanakkale ilide dahil edilmiştir. 2001 yılında Çanakkale ili Müdürlüğümüz sorumluluk alanından çıkarılarak tekrar eski sorumluluk alanı olan Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illerine dönülmüştür.
  • Edirne Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünde 1 müdür vekili, 10 uzman, 3 memur ve 1 hizmetli personel mevcuttur. 
  • Edirne Koruma Bölge Kurulu kurulduğu 1988 yılından 2004 yılına kadar Edirne Koruma Kurulu adıyla 506 toplantı gerçekleştirmiş, 8132 adet karar almıştır. Edirne Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü olduğu 2004 tarihinden bugüne kadar 212 toplantı yapmış, 3179 adet karar alınmıştır.
  • Müdürlük arşivinde Eylül 2010 itibariyle toplam 6029 adet dosya kayıtlıdır.