T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü