T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

İstatistiki Bilgiler

2010 yılı itibariyle Eskişehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görev alanında yer alan illerden Afyonkarahisar ilinde 1107 , Bilecik ilinde 329, Eskişehir  ilinde 1398 adet tescilli kültür ve tabiat varlığı ile sit alanı bulunmaktadır.

 

 Eskişehir ilindeki 1398 adet tescilli kültür ve tabiat varlığı ile sit alanından;

§  712  adedi sivil mimarlık örneği

§  304  adedi anıtsal yapı

§    14  adedi tabiat varlığı

§  320  adedi arkeolojik sit

§      4  adedi kentsel sit

§    18  adedi doğal sit

§    23  adedi arkeolojik ve doğal sit

§      2  adedi tarihi sit

§      -  adedi arkeolojik ve tarihi

§      1  adedi tarihi kentsel sit alanıdır.

 

 

Bilecik  ilindeki 329 adet tescilli kültür ve tabiat varlığı ile sit alanından;

§  150  adedi sivil mimarlık örneği

§  122  adedi anıtsal yapı

§     7  adedi tabiat varlığı

§   41  adedi arkeolojik sit

§     1  adedi kentsel sit

§     6  adedi doğal sit

§     1  adedi arkeolojik ve doğal sit

§     -  adedi tarihi sit

§     1  adedi arkeolojik ve tarihi

§     -  adedi tarihi kentsel sit alanıdır.

 

 

Afyonkarahisar ilindeki 1107 adet tescilli kültür ve tabiat varlığı ile sit alanından;

§  383  adedi sivil mimarlık örneği

§  443  adedi anıtsal yapı

§    20  adedi tabiat varlığı

§  222  adedi arkeolojik sit

§      2  adedi kentsel sit

§    24  adedi doğal sit

§     2  adedi arkeolojik ve doğal sit

§   11  adedi tarihi sit

§      -  adedi arkeolojik ve tarihi

§      -  adedi tarihi kentsel sit alanıdır.

 

 

 


26.08.2010 tarihi itibari ile Müdürlüğümüzde;

•Eskişehir İli ve İlçelerine kayıtlı 4088 adet,

•Bilecik İli ve İlçelerine kayıtlı 470 adet,

•Afyonkarahisar İli ve İlçelerine kayıtlı 3390 adet,

olmak üzere toplam 7948 adet dosya bulunmaktadır.